Kinesitherapie

Screenen, analyseren en het opsporen van de ware oorzaak van de klacht staan centraal. De revalidatie wordt niet alleen curatief bekeken, het preventie aspect is eveneens van tel. Op deze manier trachten we ervoor te zorgen dat je je (sportieve) doelstellingen ongestoord kan bereiken.

Kinesitherapie

 
 

Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die gericht is op klachten van het bewegingsapparaat. Aan de hand van een uitgebreid functieonderzoek tracht men de plaats, de ernst en de oorzaak van de klacht op te zoeken. Een manueel therapeut beschikt over een breed gamma van manuele technieken (mobilisaties, manipulaties, neurodynamische en harmonische technieken). Deze worden gecombineerd met actieve oefentherapie. Een combinatie van deze twee tools beschikt over de grootste wetenschappelijke evidentie.

lees meer

Redcord

Suspensietherapie is een hot topic binnen de oefentherapie. Via Redcord gaan we op zoek naar zwakke schakels binnen het biomechanisch/spiersysteem. De focus ligt hem op het verbeteren van de neuromusculaire controle. Dit is ondermeer de controle binnen en tussen verschillende spiergroepen. Redcord heeft met wetenschappelijke evidentie haar meerwaarde bepaald in de revalidatie van rugproblematiek. Ook in de sportwereld kent Redcord haar waarde zowel preventief als curatief.

 
 
 
 

Dry Needling

Binnen de Myofasciale Therapie tracht men pijnen te behandelen waarvan de oorzaak terug slaat op een dysfunctie van een spier. In deze spier ontwikkelen er zich Trigger Punten (MTrP). Een MTrP is een punt met uitgesproken drukgevoeligheid, gelegen in een gespannen bandje afwijkend van de plaats waar de patiënt de pijn ervaart. Meestal bevindt dit MTrP zich in een spier op een afstand van de klacht.

Het doel van deze interventie is het neutraliseren van de pijnklacht komende uit het gespannen bandje. Dit wordt bekomen door een techniek genoemd ‘dry needling’. Hierbij wordt een fijne accupunctuurnaald in het MTrP gebracht om zo een desactivatie te weeg te brengen, waardoor de spier zich normaliseert. Andere mogelijke interventies zijn stretching- en compressietechnieken.

Kinesiotaping

Kinesiotape is een elastische tape, die vooral gebruikt wordt om de spieren en het lymfesysteem te beïnvloeden.

Door de tape op een specifieke manier op de spier aan te leggen, zorgt deze voor activatie of ontspanning van de spier, vermindering van de pijn, verbetering van de bewegingsuitslag, normalisering van de spierlengte en vermindering van vermoeidheid. Ook de pezen en ligamenten rond een gewricht kunnen door deze tape ondersteund worden. De tape wordt vaak bij sporters aangelegd ter ondersteuning of preventie van een letsel, maar wordt ook vaak gebruikt voor patiënten met spierspanningen – of letsels.

Door de rekbaarheid van de tape, wordt de huid lichtjes opgetild. Hierdoor kan het lymfevocht zich verplaatsen van een ‘hoogdrukgebied’ naar een ‘laagdrukgebied’. Dit heeft vermindering van pijn en zwelling tot gevolg. Door dit liftend effect van de huid, verkrijgt men ook een versoepeling van de huid. Dit zorgt voor een verbetering in de genezing van littekens.

Rugscholing

Rugscholing bestaat uit het aanleren van correcte houdingen in combinatie met advies naargelang de gewenste activiteit (zitten, slapen, heffen-tillen,…). Dit bekomen we door een combinatie van manuele handelingen, maar vooral door een actieve benadering. De focus ligt op de verstevigen van de diepe rug- en buik musculatuur. Want het zijn net deze spiertjes die biomechanisch perfect in staat zijn de krachten op de wervelzuil op te vangen. Wanneer je deze basis onder de knie hebt, wordt er gewerkt naar je vragen en noden. Zodat je rug de belastingen die het ondergaat in het dagelijks leven perfect kan opvangen.

Oefentherapie / Post-operatieve revalidatie

Wanneer het lichaam na enkele manuele interventies weer in de haak staat, is het tijd om te werken aan het waarom dit kon gebeuren. Via gerichte screening en analyse van de bewegingen gaan op zoek naar de ware aard van de klacht. Via enkele gerichte oefeningen wordt je lichaam als het ware gereset om weer elke taak aan te kunnen. Dit geldt ook wanneer er een chirurgische ingreep heeft plaatsgevonden. Onze therapeuten zijn op de hoogte van de technieken binnen in de orthopedie, waardoor een gunstig herstel kan worden gegarandeerd.

Sportrevalidatie

Elk sport is anders, dus ook elke sporter vraagt zijn specifieke benadering. Binnen Progress trachten we zo sportspecifiek mogelijk te werken, hierdoor kunnen we zeer efficiënt en gericht handelen. Zo wordt de periode van inactiviteit zo klein mogelijk gemaakt. We streven ook naar het optimale, 99% is niet genoeg! Zo wordt een letsel steeds in een breder daglicht geplaatst. De vraag die we steeds stellen zijn er nog andere biomechanische disfuncties die een aanpak vragen? Van een blessure kan je ook het positieve inzien, onafhankelijk van het lestel spelen we in op de ‘weak links’. Work hard and come back stronger! Daar draait sportkinesitherapie om.

Osteopathie

Osteopathie is een manuele benadering, waarbij onderzoek en behandeling plaats vinden vanuit een totaalbenadering van de klacht. Daartoe worden verschillende systemen (pariëtale, viscerale en craniale syteem) manueel onderzocht naar bewegingsverlies.

Via manipulatieve en zachte technieken proberen we deze bewegingsbeperking te herstellen. Zodat het lichaam terug in zijn totaliteit gaat functioneren. En van daaruit start er dan het natuurlijk genezingsproces. Bedoeling is dan dat het lichaam vanzelf terugkeert naar de oorspronkelijke toestand, waarin alle fysiologische functies weer op een gezonde manier functioneren.