Voor bedrijven

Sportieve werknemers staan garant voor: 

  • Minder personeelsverloop
  • Minder jobgerelateerde stress
  • Een stijging van de werktevredenheid
  • Een daling van het absenteïsme
  • Snellere recuperatie bij ziekte

Wij zijn er, kortom, van overtuigd dat elke sportieve actie een onmiddellijk effect zal hebben en dus in uw voordeel zal spelen als werkgever. In de sport wint de coach met het fitste team vaak de meeste prijzen, dit geldt evenzeer in de bedrijfswereld.